Functioneel beheerder senior

Functioneel beheerder senior

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Voor onze eindklant zoek ik voor 36 uur per week een senior ervaren functioneel beheerder:FunctieomschrijvingFunctioneel Beheerder Erfpacht operationeel beheer en testondersteuning. Als functi...

Voor onze eindklant zoek ik voor 36 uur per week een senior ervaren functioneel beheerder:

Functieomschrijving

Functioneel Beheerder Erfpacht operationeel beheer en testondersteuning. Als functioneel beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. In deze gaat het om de Directe Grond en Ontwikkeling met een specifieke aandacht voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte. Je werkt samen met andere IV disciplines in een kanbanteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom meldingen, rapportages en het beheer en onderhoud voor de gebruikers.

Werkzaamheden

Je werkt nauw samen met collega beheerders voor het oppakken van meldingen, het uitvoeren van rapportages en ondersteunen bij het testen van applicaties. Je bent een ondersteuner als het gaat om de nieuwe, in beheer te nemen, functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van een kanbanteam is het delen van kennis en beschrijven van je werkzaamheden, een belangrijk aspect van je werk. Wij zijn op zoek naar functioneel beheerder met meer dan 5 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen en uitvoeren van meldingen. Je bent een gedegen functioneel beheerder die in staat is om gebruikers te ondersteunen en met de ICT problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je bent in staat om de eindgebruikers te ondersteunen. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende collega beheerders om samen zorg te dragen voor het afhandelen van melding en verzoeken. en indien nodig externe partijen van buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen.

– Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE Grond en Ontwikkeling, specifiek gericht op de erfpachtketen

– Het opstellen van impactanalyses, vrijgaveadviezen en functionele testplannen

– Voeren van gesprekken met (deel)proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen

– Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO, SAA en de AVG Basics

– Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen.

– Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden

– Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten)

– Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat

– Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders

– Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer

– Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE Grond en Ontwikkeling, specifiek gericht op de erfpachtketen

– Het opstellen van impactanalyses, vrijgaveadviezen en functionele testplannen

– Voeren van gesprekken met (deel)proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen

– Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO, SAA en de AVG Basics

– Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen.

– Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden

– Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten)

– Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat

– Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders

– Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer

– Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten

– Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio

– Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen

– Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder.

– Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases.

– Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid

De functioneel beheerder neemt ook deel aan één of meerdere scrumteams. Taken daarbij zijn:

– Analyseert of de gestelde vraagstukken volledig en voldoende functioneel zijn uitgeschreven per actie.

– Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden binnen het scrumteam

– Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant

– Ondersteund het inzicht en overzicht in de prestaties van het scrumteam

– Draagt bij aan het behalen van de sprintdoelen en het hoofddoel (welke gekoppeld zijn aan de jaarlijks opgestelde werkplannen van de business)

Kennisgebieden

De aangeboden kandidaat is in het bezit van een BISL (Next) Foundation certificaat.


De aangeboden kandidaat heeft (diepgaande) kennis van:

SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren);GIS-ondersteunende applicaties, bijvoorbeeld QGIS, Geomedia of vergelijkbaar;Koppelingen, zoals (rest) API’s of andere soortige koppelingen.


Is de aangeboden kandidaat in het bezit van een ITIL certificaat?


Heeft de aangeboden kandidaat kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk?


Heeft de aangeboden kandidaat kennis van gemeentelijke processen en processen vanuit Erfpacht?


De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar ervaring opgedaan als functioneel beheerder in een complexe omgeving.De aangeboden kandidaat heeft kennis/ervaring met:

het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of userstories;het werken in scrumteams;methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, (functioneel) testen en koppelingen.


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en/of uit de motivatie die u kunt toevoegen in de map achter deze vraag.


Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het draaien, uitvoeren en controleren van erfpacht gerelateerde queries?

Bijzonderheden

Wij hechten hoog belang dat u ingaat op onze volgende wensen; CV’s van geschikte kandidaten kunt u sturen voorzien van volledige naam, beschikbaarheid en tarief. Graag de aanbieding voorzien met een op de aanvraag geschreven motivatie. Alvorens wij gaan aanbieden wensen wij kort persoonlijk contact te hebben met de kandidaat. Gelieve ook een telefoonnummer van de kandidaat mee sturen en/of de kandidaat contact op te laten nemen met onze accountmanager. ditp vraagt exclusiviteit op de kandidaat en wij gaan er dan ook van uit dat de kandidaat niet ook door een andere partij wordt aangeboden op dezelfde aanvraag.


U dient minimaal 2 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.

Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.


U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.


Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

Geïnteresseerd?
Bel +31(0) 23 23 40 405