Senior Functioneel Beheerder Allegro

Senior Functioneel Beheerder Allegro

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Voor onze eindklant zoek ik voor 36 uur per week een senior ervaren functioneel beheerder Allegro:Functieomschrijving:Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuï...

Voor onze eindklant zoek ik voor 36 uur per week een senior ervaren functioneel beheerder Allegro:

Functieomschrijving:

Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijf kritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied.

Werkzaamheden:

Als Functioneel Beheerder fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden:

Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers;Je biedt je ondersteuning bij projecten;Je inventariseert in de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen;Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega’s aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen.

Kennisgebieden

Is de kandidaat in het bezit van het Lean Sigma en CBIP certificering.


De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de onderstaande eisen:


1) De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met TOAD-SQL (Oracle) en SQLServer

2) De kandidaat heeft kennis en ervaring met BISL-framework als toepassingsframework

3) De kandidaat heeft kennis en ervaring met Agile/Scrum en werken met Topdesk.


De aangeboden kandidaat heeft gemeentelijke ervaring opgedaan.


De kandidaat heeft kennis van het werkveld van Juridische Zaken WPI.De kandidaat heeft kennis van het werkveld rondom de Kredietbank, financieel budgetbeheer en Schuldhulpverlening.


Meer dan 8 jaar (20%)

Meer dan 5 jaar (15%)

Meer dan 3 jaar (10%)

Meer dan 1 jaar (5%)

Minder dan 1 jaar (0%)


De kandidaat heeft kennis van de standaard software pakketten Octopus en Allegro.


Naam Waarde Gewicht

Antwoord sluit zeer goed aan op de behoefte 100 30%

Antwoord sluit goed aan op de behoefte 75 22,5%

Antwoord sluit redelijk aan op de behoefte 50 15%

Antwoord sluit matig aan op de behoefte 25 7,5%

Antwoord sluit niet aan op de behoefte 00%


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag GEEL arceren.

Bijzonderheden

Wij hechten hoog belang dat u ingaat op onze volgende wensen; CV’s van geschikte kandidaten kunt u sturen voorzien van volledige naam, beschikbaarheid en tarief. Graag de aanbieding voorzien met een op de aanvraag geschreven motivatie. Alvorens wij gaan aanbieden wensen wij kort persoonlijk contact te hebben met de kandidaat. Gelieve ook een telefoonnummer van de kandidaat mee sturen en/of de kandidaat contact op te laten nemen met onze accountmanager. ditp vraagt exclusiviteit op de kandidaat en wij gaan er dan ook van uit dat de kandidaat niet ook door een andere partij wordt aangeboden op dezelfde aanvraag.

 

U dient minimaal 2 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.

Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

 

U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 

Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

 

De gemeente is een goede opdrachtgever en houdt zich daarbij aan alle wettelijke voorschriften zoals de wet DBA.

 

De inzet van een zzp’er op werkzaamheden die een regulier onderdeel zijn van de bedrijfsvoering is niet toegestaan. De aangeboden kandidaat betreft geen zzp’er of een zzp’er die via een intermediair wordt aangeboden.

 

Let op antwoordmogelijkheden:

Ja: U bevestigt hierbij dat u geen zzp’er of zzp’er via intermediair aanbiedt

Nee:  KO

Geïnteresseerd?
Bel +31(0) 23 23 40 405