Senior Projectmanager EA Telefonie

Senior Projectmanager EA Telefonie

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
De dienst Informatie Technologie (ong. 110 fte) van onze eindklant is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de klant die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnolog...

De dienst Informatie Technologie (ong. 110 fte) van onze eindklant is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de klant die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader.

Als senior projectmanager wordt je verantwoordelijk voor definitie en aansturing van het project Europese Aanbesteding Telefonie. Dit project heeft als doel de Europese Aanbesteding van het contract voor Telefonie voor te bereiden, uit te voeren en vervolgens om de geselecteerde oplossing(en) binnen de EUR te implementeren.

Onder andere de volgende aspecten/taken komen hierbij aan de orde:

Opstellen overall PID gehele aanbestedingsproces (voorbereiding, aanbesteding en migratie/implementatie)Optioneel: marktconsultatieVaststellen scope van de aanbestedingOphalen en vaststellen van eisen en wensen business en diensteneigenaar en opstellen Programma van Eisen en Wensen (functional en non-functional)Regie voeren over en mee schrijven aan aanbestedingsdocumenten en aanbestedingsproces (aanbestedingsstrategie, prijzenblad, nota van inlichtingen)Projectleiding van implementatie/migratie projectOverdracht aan beheer

Dit project wordt voor de EUR in opdracht van Professional Services uitgevoerd door de dienst IT (afdelingen IT Service Desk en Generic IT Services), in nauwe samenwerking met o.a. de afdelingen Inkoop, CIO Office en Finance.

Als senior projectmanager rapporteer je functioneel aan de afdelingsmanagers IT Service Desk en Generic IT. Verder werk je nauw samen met de specialisten uit de betrokken afdelingen.

Om de rol goed te kunnen vervullen heb je meerjarige aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld van Europese Aanbestedingen. Ook verwachten we van deze projectmanager inhoudelijke materiedeskundigheid en marktkennis op het gebied van telefonie (vast en mobiel) zodat je zelf een directe inhoudelijke bijdrage kan leveren aan onder meer de onderwerpen marktconsultatie, ophalen en vaststellen van requirements en het opstellen van het Programma van Eisen en Wensen.

Verder ben je een zelfstarter, pro-actief, initiatiefrijk, een zeer ervaren projectmanager, leg je de verbinding en laat je mensen samenwerken.Tegelijk geef je duidelijk en effectief sturing en escaleer je wanneer noodzakelijk. Kwaliteitsbewustzijn enerzijds maar ook pragmatisme anderzijds staan hoog in je vaandel.

Kennisgebieden

Competenties


− Aantoonbare meerjarige ervaring (>6 jaar) als (senior) projectmanager van Europese aanbesteding trajecten vanaf behoefte stelling via opstellen Programma van Eisen tot en met implementatie.

− Aantoonbare materie deskundigheid in het aandachtsgebied Telefoniediensten (vast en mobiel).

− Aantoonbare meerjarige ervaring (>6 jaar) als (senior) projectmanager met de functionele opzet en aansturing van multi-disciplinaire projectorganisaties.

− Op basis van werkervaring bewezen in staat om functionele en niet-functionele eisen in kaart te brengen en de klantvraag op te halen

− Communicatief sterk in woord en geschrift (boegbeeld naar organisatie)

− Is resultaat gericht − Aantoonbare ervaring met onderwijs (of vergelijkbare) sector maar ook binnen commerciële organisaties / bedrijfsleven (geef aan waar dit in het CV aangetoond wordt (jaartallen)) − Gewenste certificaat op minimaal IPMA-C niveau of vergelijkbaar.

Bijzonderheden

Wij hechten hoog belang dat u ingaat op onze volgende wensen; CV’s van geschikte kandidaten kunt u sturen voorzien van volledige naam, beschikbaarheid en tarief. Graag de aanbieding voorzien met een op de aanvraag geschreven motivatie. Alvorens wij gaan aanbieden wensen wij kort persoonlijk contact te hebben met de kandidaat. Gelieve ook een telefoonnummer van de kandidaat mee sturen en/of de kandidaat contact op te laten nemen met onze accountmanager. ditp vraagt exclusiviteit op de kandidaat en wij gaan er dan ook van uit dat de kandidaat niet ook door een andere partij wordt aangeboden op dezelfde aanvraag.

Geïnteresseerd?
Bel +31(0) 23 23 40 405