Senior Risicomanager

Senior Risicomanager

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
WSRL is voornemens om door middel van deze aanbestedingsprocedure één overeenkomst aan te gaan voor het inhuren van een senior risicomanager per 2 februari 2021, voor gemiddeld 22 &n...

WSRL is voornemens om door middel van deze aanbestedingsprocedure één overeenkomst aan te gaan voor het inhuren van een senior risicomanager per 2 februari 2021, voor gemiddeld 22  uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen.

Aanleiding voor deze aanbesteding is dat voor dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg (TiWa) de behoefte is aan een senior risicomanager als aanvulling van het projectbeheersingsteam.

Als senior risicomanager kom je te werken binnen de projectenafdeling Weg- en Waterbouw. Binnen de projecten wordt de IPM- rollensystematiek toegepast. Voor de projecten wordt een ervaren risicomanager gevraagd die een adviserende en uitvoerende rol vervult op het gebied van risicomanagement.

De senior risicomanager maakt deel uit van het team projectbeheersing onder aansturing van de Manager Projectbeheersing. Het project Tiel Waardenburg is in voorbereiding van de uitvoering en de risicomanager heeft een rol in het opstellen van het risicoprofiel voor de investeringskosten en het verkrijgen van de benodigde financiering via het HWBP-programma.

De opdracht is ontstaan door het aflopen van de huidige overeenkomst. De persoon die de functie tot 31 december 2020 heeft ingevuld kan ook weer op deze nadere uitvraag inschrijven.

De aangeboden kandidaat, ofwel de senior risicomanager is in staat het risicomanagement zelfstandig uit te voeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Actief werken met het kwalificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s naar tijd en geld en het monitoren van de beheersmaatregelen.Het kwantificeren van de restrisico’s om een goede kosten-batenanalyse te kunnen maken van de beheersmaatregel en door te vertalen van de maatregelen naar de planning en/of de kostenraming.In gesprek gaan met de IPM-teamleden over risico’s die het behalen van de projectdoelstellingen in de weg staan.Zorg dragen voor het inrichten, implementeren en actualiseren van het risicomanagement conform de RISMAN-methode.Beheren van het risicodossier (in Relatics) en zorg dragen voor een pro-actieve afstemming met de verschillende disciplines en IPM-rolhouders.De benodigde input leveren vanuit risicomanagement t.b.v. de verschillende rapportages die er binnen het project bestaan.Actief bijdragen aan ontwikkelen en verdere verbreding van het vakgebied risicomanagement binnen het project en binnen WSRL.Bijdragen leveren aan de planningsystematiek zodat het onderdeel ‘planning’ van het takenpakket van projectbeheersing goed kan worden uitgevoerd.De IPM rolhouders en specialisten mee kunnen nemen in het “risico denken” en het beheersen van risico’s.In de realisatiefase een bijdrage leveren aan systeemgerichte contractbeheersing door in samenwerking met het contractteam risico’s te inventariseren voor de toetsen.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project dijkversterking Tiel Waardenburg, maximaal voor 5 jaar vanaf ingangsdatum. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst daarna met een periode van 1 jaar te verlengen of zolang het nodig is om het project af te ronden.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat er minder werk is dan vooraf ingeschat. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Kennisgebieden

Een afgeronde WO opleiding in de richting civiele techniek / ruimtelijke ordening / bedrijfskunde.

 

Minimaal 6 jaar ervaring met risicomanagement conform de RISMAN-methodiek.

 

Minimaal 6 jaar, in de afgelopen 10 jaar, ervaring met het als risicomanager uitvoeren van risicomanagement in dijkversterkingsprojecten

  

Minimaal 5 jaar ervaring met het als risicomanager uitvoeren van risicomanagement in dijkversterkingsprojecten in de planuitwerkingsfase

 

Ervaring met het als risicomanager uitvoeren van risicomanagement voor minimaal twee dijkversterkingsprojecten in de uitvoeringsfase.

 

Ervaring met het als risicomanager uitvoeren van risicomanagement voor een dijkversterkingsproject onder de UAV-gc 2005.

 

Ervaring met het gebruik van Relatics t.b.v. het risicomanagement

 

Ervaring met het in samenwerking met de planner opstellen van PPI-rapportages voor een dijkversterkingsproject.

 

Ervaring met het leveren van risico-input voor de SSK-raming voor een dijkversterkingsproject.

 

Opdrachtnemer dient direct vanaf definitieve gunning minimaal 2 dagen in de week beschikbaar te zijn voor deze opdracht.

 

 

De kandidaat heeft ervaring met de input van risico’s voor probabilistische planningen en kostenramingen


De kandidaat heeft ervaring met het stimuleren van het risicodenken van de IPM rolhouders en specialisten


De kandidaat heeft ervaring met het in samenwerking met de manager projectbeheersing sturen op het management van de beheersmaatregelen

Bijzonderheden

Wij hechten hoog belang dat u ingaat op onze volgende wensen; CV’s van geschikte kandidaten kunt u sturen voorzien van volledige naam, beschikbaarheid en tarief. Graag de aanbieding voorzien met een op de aanvraag geschreven motivatie. Alvorens wij gaan aanbieden wensen wij kort persoonlijk contact te hebben met de kandidaat. Gelieve ook een telefoonnummer van de kandidaat mee sturen en/of de kandidaat contact op te laten nemen met onze accountmanager. ditp vraagt exclusiviteit op de kandidaat en wij gaan er dan ook van uit dat de kandidaat niet ook door een andere partij wordt aangeboden op dezelfde aanvraag.

Geïnteresseerd?
Bel +31(0) 23 23 40 405