Softwareontwikkelaar Cleopatra – 4 fte

Softwareontwikkelaar Cleopatra – 4 fte

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Voor onze eindklant zoek ik 4 software ontwikkelaars voor minimaal 32 uur per week:FunctieomschrijvingDe afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties...

Voor onze eindklant zoek ik 4 software ontwikkelaars voor minimaal 32 uur per week:

Functieomschrijving

De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is de softwareapplicatie ‘Cleopatra’ voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station, beperking zwaar verkeer in de grachtengordel en autoluwe delen van de stad enz. Voor het verder aanpassen van de software en het uitbreiden ervan ten behoeve van de milieuzones en de andere toepassingen zijn modules nodig voor allerlei zaken, zoals ontheffingen, koppelingen (camera’s, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB(‘s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft V&OR softwareontwikkelaars nodig.

Werkzaamheden

Het verder aanpassen van de software in teamverband onder leiding van de scrum manager ten behoeve van intelligente camerahandhaving in nauwe samenwerking met de systeembeheerders;

Het uitbreiden van de applicaties ten behoeve van de diverse toepassingen, zoals de business rules voor de nieuwe milieuzones, zwaar verkeer enz. en de koppelingen (dynamische bebording, camera’s, DigiD, eHerkenning) enz.;Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc.);Aanpassen van de technische configuratiebestanden;Het borgen van de beveiliging van de applicaties;Presenteren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de business tijdens de demo’s;Opstellen van de documentatie behorend bij de applicatie.

Kennisgebieden

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met Java ontwikkeling.


De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met: Spring Framework, JPA en Hibernate.


De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in teamverband als ICT-ontwikkelaar.


De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Aurelia (javascript front-end frameworks ).


De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare bijdrage geleverd als programmeur aan het opleveren van een werkend ICT-systeem voor een overheidinstantie.


De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het programmeren en inrichten van koppelingen met derde partijen (op basis van WSDL en OpenAPI, zowel als consumer en als producer).


De aangeboden kandidaat heeft ervaring met complexe vraagstukken, werkvelden, politieke context en WCAG.


De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het (door)ontwikkelen van systemen voor gebiedstoezicht en/of handhaving op basis van ANPR-camera’s.


De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met WCAG.


Meer dan 8 jaar (50%)

Meer dan 5 jaar (37,5%)

Meer dan 3 jaar (25%)

Meer dan 1 jaar (12,5%)

Minder dan 1 jaar (0%)


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag GEEL arceren.

Bijzonderheden

Wij hechten hoog belang dat u ingaat op onze volgende wensen; CV’s van geschikte kandidaten kunt u sturen voorzien van volledige naam, beschikbaarheid en tarief. Graag de aanbieding voorzien met een op de aanvraag geschreven motivatie. Alvorens wij gaan aanbieden wensen wij kort persoonlijk contact te hebben met de kandidaat. Gelieve ook een telefoonnummer van de kandidaat mee sturen en/of de kandidaat contact op te laten nemen met onze accountmanager. ditp vraagt exclusiviteit op de kandidaat en wij gaan er dan ook van uit dat de kandidaat niet ook door een andere partij wordt aangeboden op dezelfde aanvraag.


U dient minimaal 2 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.

Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

 

U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 

Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

Geïnteresseerd?
Bel +31(0) 23 23 40 405